ศูนย์ตรวจสุขภาพและเวชศาสตร์ชะลอวัย

4,500.-
จากปกติราคา 7,900 บาท

รายละเอียด

4,500.-
จากปกติราคา 7,900 บาท

รายละเอียด

4,500.-
จากปกติราคา 7,900 บาท

รายละเอียด

4,500.-
จากปกติราคา 7,900 บาท

รายละเอียด

4,500.-
จากปกติราคา 7,900 บาท

รายละเอียด

4,500.-
จากปกติราคา 7,900 บาท

รายละเอียด

ศูนย์ตรวจสุขภาพและเวชศาสตร์ชะลอวัย

เนื่องจากบริเวณต้นแขนมีความยืดหยุ่นน้อยหากต้นแขนใหญ่ ดูดไขมันก็ยิ่งเสี่ยงทำให้เกิดปัญหาการหย่อน ของท้องแขนเพิ่มขึ้นได

อ่านบทความ

เนื่องจากบริเวณต้นแขนมีความยืดหยุ่นน้อยหากต้นแขนใหญ่ ดูดไขมันก็ยิ่งเสี่ยงทำให้เกิดปัญหาการหย่อน ของท้องแขนเพิ่มขึ้นได

อ่านบทความ

เนื่องจากบริเวณต้นแขนมีความยืดหยุ่นน้อยหากต้นแขนใหญ่ ดูดไขมันก็ยิ่งเสี่ยงทำให้เกิดปัญหาการหย่อน ของท้องแขนเพิ่มขึ้นได

อ่านบทความ