โรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีช ( Masterpiece Hospital ) เริ่มก่อตั้งจากความตั้งใจ นำโดย “คุณหมอเส – นายแพทย์ ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล” เมื่อปี พ.ศ. 2556 ภายใต้ชื่อ มาสเตอร์พีช คลินิก โดยสถานที่ก่อตั้งคลินิกอยู่ที่สยามสแควร์ แหล่งช็อปปิ้งใจกลางกรุงเทพฯ เป็นคลินิกดูแลผิวพรรณและ ศัลยกรรมความงามเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมงานมากประสบการณ์สำหรับการ
ดูแล วิเคราะห์สภาพปัญหาพร้อมให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมาทำให้เป็นที่ไว้วางใจจากผู้เข้ารับบริการ จำนวนมาก จากทั่วประเทศ โดยเฉพาะจาก ดารา นักแสดง และ Celebrity มากมาย
โรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีชตั้งอยู่บริเวณถนน สุโขทัย ห่างจากแยกวชิระประมาณ 200 เมตร อาคารโรงพยาบาลมีทั้งหมด 6 ชั้นและตึกสำนักงาน 5 ชั้น ภายใต้พื้นที่อาคาร ทั้งหมดกว่า 7,200 ตารางเมตร โรงพยาบาลเปิดให้บริการ ในขนาด 14 เตียงคนไข้ และ ห้องผ่าตัด 7 ห้อง แยกเป็นห้องผ่าตัด แบบดมยา 4 ห้อง และห้องผ่าตัดแบบไม่ดมยา 3 ห้อง ในอนาคตเราจะขยายเตียงคนไข้และห้องผ่าตัดเพิ่มขึ้น 50 เตียงคนไข้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจากการบอกต่อของผู้ใช้บริการจริง ทำให้มีผู้เข้าใช้บริการ และวางใจให้เราช่วยดูแลผิวพรรณและความงามเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ทางผู้บริหารจึงมีแนวคิดก่อตั้งโรงพยาบาลสำหรับดูแลผิวพรรณและศัลยกรรมความงามเพื่อตอบสนอง ด้านการบริการกับผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงพร้อมยกระดับมาตรฐานทั้งด้าน เทคนิคการศัลยกรรม อุปกรณ์ และทันสมัยตลอดจนทักษะของทีมแพทยภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีซ” ซึ่งมีเป้าหมาย ในการก้าวเข้าสู่กลุ่มโรงพยาบาลเฉพาะทางแถวหน้าระดับประเทศ

บอร์ด “MASTER” อนุมัติแต่งตั้งแม่ทัพคนใหม่ “คุณดาว – ลภัสรดา เลิศภานุโรจ” นั่งแท่น CEO มีผล 22 ก.พ. 67 เป็นต้นไป เปิดเกมรุกนำทัพก้าวสู่ผู้นำ Specialty Hospital กลุ่มโรงพยาบาลเฉพาะทาง พร้อมสร้างบทพิสูจน์จากผลประกอบการโตแบบก้าวกระโดด งบปี 2566 รายได้รวม 1,916.76 ล้านบาท กำไรโต 416.30 ล้านบาท บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงาม อันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย ปรับโครงสร้างการบริหารภายในใหม่ แต่งตั้งคุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO – Chief Executive Officer) โดยมีผลตั้งแต
่วันที่ 22 ก.พ. 2567 เป็นต้นไป คุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและบริหารงาน จากหลากหลายธุรกิจในบริษัทชั้นนำของระเทศไทย อีกทั้งเคยเป็นอดีตผู้บริหาร Internal Audit Firm รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการชุดต่างๆของบริษัทชั้นนำที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเชี่ยวชาญด้านการบริการ การขาย การตลาดแบบครบถ้วนในทุกระบบ โดยมีประสบการณ์การนำบริษัทเข้า IPO มากกว่า 30 บริษัท เป็นความสามารถพิเศษด้านการวางระบบ ตรวจสอบภายใน และไอที จนกระทั่งมีโอกาสได้ร่วมงานกับ MASTER ถือเป็นการตัดสินใจก้าวข้าม Comfort Zone เข้าสู่อุตสาหกรรมแพทย์ความงาม การทำงานที่ MASTER คุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ สร้างผลงานโดดเด่น นอกเหนือจากการนำ MASTER เข้า IPO สำเร็จเมื่อช่วงเดือน ม.ค. 2566
โดยผลประกอบการของ MASTER ผ่านการพิสูจน์และยืนยันด้วยผลลัพธ์การเติบโตแบบก้าวกระโดด เริ่มจากผลประกอบการปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 611.05 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 128.55 ล้านบาท

VISION

“MASTER” ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับ 1 ของประเทศไทยและเอเชีย
ความสำเร็จนี้คือความภาคภูมิใจที่คนทั่วโลก เมื่อพูดถึงเรื่องศัลยกรรม จะต้องนึกถึงประเทศไทย เพราะเราคือศูนย์กลางของศัลยกรรมความงาม ที่ลูกค้าทั่วโลกเชื่อมั่นว่าแพทย์ไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก
MASTER ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐาน พร้อมทีมแพทย์ที่มากประสบการณ์ ด้วยบริการครบวงจร ดังนั้น ลูกค้าสามารถมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัย
ภายใต้คำนิยาม “Be a Better You” เราไม่ได้เปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนอื่น แต่เปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิม…นี่เป็นสิ่งที่ยึดมั่นเสมอ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมเดินหน้าร่วมพัฒนาวงการอุตสาหกรรมด้านความงามอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสรรค์สังคมไปพร้อมกัน

MISSION

  • มุ่งพัฒนาด้านการนำเทคโนโลยีศัลยกรรมความงามและพัฒนาเทคนิคทางการแพทย์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น 
  • ส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ให้มีความรู้ความสามารถ โดยเน้นจะแต่ละสาขาอาชีพ 
  • มุ่งมั่นพัฒนาบริการ พร้อมกับส่งมอบสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นที่ตั้ง
  • ดำเนินธุรกิจตามแผนนโยบาย และมีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

คุณหมอเป็ด
นพ.ชิดพงศ์ ทองกุม

คุณหมอถนอม
นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ

คุณหมอต้น
นพ.ชนกร เตือนอารีย์

คุณหมออัส
นพ.ศักดิ์นันท์ พาณิชย์พงศ์พัฒน์

คุณหมออิคคิว
พญ.ชลธิชา เชนชีวะชาติ

คุณหมอเชี้ยว
นพ.วลพ ศุภวณิช

คุณหมอเบนซ์
นพ.โฆษิต เอี้ยวฉาย

คุณหมอนัท
พญ.ณัฏฐ์ วิศาลเวทย์

คุณหมอป้อง
นพ.สืบวงษ์ ภูพิชญ์พงษ์

คุณหมอพีท
นพ.ภัทรเดช เจียมสว่างพร

Awards Masterpiece Hospital Plastic Surgery