หมอป้อง นพ.สืบวงษ์ ภูพิชญ์พงษ์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีช
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 36871
  • ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช