หมออัส นพ.ศักดิ์นันท์ พาณิชย์พงศ์พัฒน์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีช
  • วุฒิการศึกษาสูตินรีเวชศาสตร์แพทยสภา(ราชวิถี) มหาวิทยาลัยรังสิต 2544

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 27373

  • เเพทย์สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาโรงพยาบาลเตอร์พีช