หมอพีท นพ.ภัทรเดช เจียมสว่างพร แพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีช
  • M.D. Faculty of Medicine, Khonkaen University Thailand
  • เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 40071
  • แพทย์เวชกรรมโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช
  • แพทย์เฉพาะทางด้านดูดไขมันโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช
  • Associate member of Thai Association and Academy of Cosmetic Surgery an Medicine (TACS)
  • Associate member of Association of Aesthetic Anti-aging Surgery (A25)
  • Certificate of Completion TT Tightening Barb thread
  • Certificate of Attendance Advance Blunt canula injection (Juvederm)
  • Certificate of Attendance Advance Botulinum toxin injection (Neuronox and Botulax)