หมอฮัง นพ.นิรันดร์ ภูริศรีพงศ์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีช
  • ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ทันตแพทย์ประจำบ้านระดับวุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ท.12034
  • แพทย์เฉพาะทางการปรับโครงสร้างใบหน้าโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช
  • ประกาศนียบัตรอบรมการบาดเจ็บใบหน้าขากรรไกร :ประกาศนียบัตรฝึกอบรมการรักษาโรคข้อต่อขากรรไกร : ประกาศนียบัตรอบรมการรักษาความวิการของใบหน้าขากรรไกร และการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร