หมอท็อป นพ.ชลธิศ ศุกระกาญจน์ แพทย์ประจำโรงพบาบาลมาสเตอร์พีช
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ทันตแพทย์ประจำบ้านระดับวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ท.13644
  • แพทย์เฉพาะทางการปรับโครงสร้างใบหน้าโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช
  • ประกาศนียบัตรอบรมการบาดเจ็บบริเวณใบหน้าขากรรไกร
  • ประกาศนียบัตรฝึกอบรมการรักษาโรคข้อต่อขากรรไกร
  • ประกาศนียบัตรอบรมการรักษาความวิการของใบหน้าขากรรไกร และการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร