หมอเปตอง นพ.อรรถกร ถาวรสวัสดิ์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีข
 • Faculty of Medicine , Siriraj Hospital , Mahidol University (First-Class Honors)
 • เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 58343
 • แพทย์เฉพาะทาง โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช
 • Certificate of Aesthetic practice, Thai Association and Academy of Cosmetic Surgery and Medicine
 • Practical Dermatology elective, Osaka city hospital, Osaka, Japan
 • Certificate of membership, American Academy of Aesthetic Medicine
 • Certificate of attendance the IMCAS Asia 2020
 • Certificate of appreciation for speaker in Professional aesthetic surgery cosmetic and anti-aging leaders for Dysport and Restylane injection
 • EACCME certificate European congress on obesity and metabolic disorder, Maastricht, Netherlands 2022
 • Certificate of attendance empowering personalization through decades mid face and tear trough curriculum 2023
 • Certificate of attendance Sculptra Exclusive hands-on workshop 2023