หมอกอล์ฟ นพ.อรรถพล ยงวิกุล แพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีช
  • เฉพาะทางต่อยอด ศัลยกรรมขากรรไกร ข้อต่อขากรรไกร และการผ่าตัดขากรรไกร มหาวิทยาลัยยอนเซ ประเทศเกาหลีใต้
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ท.12073
  • แพทย์เฉพาะทางการปรับโครงสร้างใบหน้าโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช
  • ประกาศนียบัตรอบรมการบาดเจ็บใบหน้าขากรรไกร
  • ประกาศนียบัตรฝึกอบรมการรักษาโรคข้อต่อขากรรไกร
  • ประกาศนียบัตรอบรมการรักษาความวิการของใบหน้าขากรรไกร และการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร