หมอวี พญ.สรัลรัสษ์ คงถนอมรักษ์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีช
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เฉพาะทางศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ และสุขภาพเพศชายโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อาจารย์แพทย์ ระบบทางเดินปัสสาวะ มหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม)
  • เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 41783
  • ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะประจำศูนย์ศัลยกรรมเพศชาย โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช
  • อบรมเพศศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2566
  • อบรมการใส่แกนอวัยวะเพศชาย
  • อบรมการใช้สารกระตุ้นและฮอร์โมนสมาคมเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย