หมอพิงกี้ พญ.ณัฐรดา ประทีป แพทย์ประจำโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย Our Lady of Fatima University
 • จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัย Southwestern University
 • เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 74906
 • แพทย์ด้านเส้นผมและการปลูกผมโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช
 • อบรมหลักสูตร Hair Master Course
 • อบรมหลักสูตร Understanding of Hair Restoration
 • อบรมหลักสูตร Stem Cells and Regenerative Medicine จัดโดย University of Athens
 • อบรมหลักสูตร Transg
 • ender Medicine จัดโดย Icahn School of Medicine
 • อบรมหลักสูตร Practical Anti-Aging จัดโดย Health Education Academics Thailand
 • อบรมหลักสูตร Chelation Therapy จัดโดยสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
 • อบรมหลักสูตร Ramadermatology จัดโดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • อบรมหลักสูตรวิชาตจวิทยาจัดโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
 • อบรมหลักสูตร Advanced Dermal Fillers จัดโดย Amas Clinic
 • อบรมหลักสูตร Palliative Care จัดโดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
 • อบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ จัดโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข