หมอฟรี นพ.วรดร สกลพรวศิน แพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีช
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สงขลา (เกียรตินิยม)
  • แพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ : โรงพยาบาลสตูล
  • ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะประจำศูนย์ศัลยกรรมเพศชาย โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช
  • ประกาศนียบัตรการผ่าตัดที่ดี ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
  • ใบรับรองระบบทางเดินปัสสาวะฉุกเฉิน ประเทศไทย
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพระบบทางเดินปัสสาวะ
  • ระบบทางเดินปัสสาวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล